Kan små företag tjäna på industriautomation?

När en ny robot kostar omkring 80000 USD så kan det förstås verka som en omöjlighet att lägga om arbetsprocessen på en mindre arbetsplats och låta robotautomation ta över delar av arbetet. Med PLC system så kan man frigöra personal och klara av större volymer men frågan är om små företag som kanske inte tillverkar så stora volymer har behov av detta. Nu är det viktigt att förstå att industriautomation inte bara gynnar företagen som producerar de stora volymerna. Med automatisering så får man andra fördelar, och svensk industriautomation är ett bevis på att konceptet fungerar väl.

Kostnader för industriautomation

Kostnaderna för ny industri automatik ligger inte bara i själva robotarna, mjukvarorna och maskinerna. Oavsett om man skaffar robot och programvara för att förbättra områden som fastighetsautomation eller byggnadsautomation så kommer det nya systemet att kräva inlärning. Det gäller ju att skapa robotceller som utför det arbete som man har behov av och det kräver rätt typ av programmering och hantering. Moderna industrirobotar är dock utformade för att vara lätta att hantera och därmed så kan man tänka sig att det inte ska behöva ta så lång tid att sätta sig in i det nya systemet. Men det är ändå så att man måste lägga in upplärningstiden som en kostnad. 

Långsiktiga fördelar

Det finns trots alla kostnader en fördel på lång sikt med industriell automation och lång sikt behöver inte handla om många år. Så snart som man har lärt sig de nya systemen så kommer man att kunna använda automationen till max och därmed se bättre produktivitet. Dessutom så kan man se besparingar i form av att man inte slösar med material då felfaktorn sänks och att operatörer inte riskerar arbetsskador som då de måste stå och arbeta manuellt med maskiner och produktionsprocessen.