Kan små företag tjäna på industriautomation?

När en ny robot kostar omkring 80000 USD så kan det förstås verka som en omöjlighet att lägga om arbetsprocessen på en mindre arbetsplats och låta robotautomation ta över delar av arbetet. Med PLC system så kan man frigöra personal och klara av större volymer men frågan är om små företag som kanske inte tillverkar så stora volymer har behov av detta. Nu är det viktigt att förstå att industriautomation inte bara gynnar företagen som producerar de stora volymerna. Med automatisering så får man andra fördelar, och svensk industriautomation är ett bevis på att konceptet fungerar väl.

Kostnader för industriautomation

Kostnaderna för ny industri automatik ligger inte bara i själva robotarna, mjukvarorna och maskinerna. Oavsett om man skaffar robot och programvara för att förbättra områden som fastighetsautomation eller byggnadsautomation så kommer det nya systemet att kräva inlärning. Det gäller ju att skapa robotceller som utför det arbete som man har behov av och det kräver rätt typ av programmering och hantering. Moderna industrirobotar är dock utformade för att vara lätta att hantera och därmed så kan man tänka sig att det inte ska behöva ta så lång tid att sätta sig in i det nya systemet. Men det är ändå så att man måste lägga in upplärningstiden som en kostnad. 

Långsiktiga fördelar

Det finns trots alla kostnader en fördel på lång sikt med industriell automation och lång sikt behöver inte handla om många år. Så snart som man har lärt sig de nya systemen så kommer man att kunna använda automationen till max och därmed se bättre produktivitet. Dessutom så kan man se besparingar i form av att man inte slösar med material då felfaktorn sänks och att operatörer inte riskerar arbetsskador som då de måste stå och arbeta manuellt med maskiner och produktionsprocessen.

Fördelar med robotceller

Nuförtiden så är det ganska svårt att hitta en modern verkstad som inte jobbar med industriautomation. Med maskinbetjäning så kan man få ut så mycket mer av produktionen och dagens robotiserade produktionsceller utvecklas så att man kan klara av alltmer komplicerade uppgifter snabbt och lätt. Det finns väldigt många fördelar med robotceller och även om man kanske först och främst blir imponerad av att man kan spara så mycket pengar med hjälp av robotteknik så finns det faktiskt viktigare punkter som till exempel det att det blir säkrare för de som jobbar på verkstaden då robotautomation kan ta över farliga arbetsmoment. Låt oss se lite närmre på alla de fördelar som man får med robottekniken…

Robotceller sparar pengar

Då man ska tillverka produkter och delar med formsprutningsmaskiner och andra maskiner så är det där med tid en nyckelfaktor. Med industrirobotar så spar man tid och man kan producera större volymer på kortare tid. Dessutom så är det så att man kan programmera en robotarm så att den även spar på material. På så vis så leder användandet av robotceller till att man spar pengar på produktionen som annars hade tagit längre tid och lett till mer spill av material.

Men robotar snor väl jobben?

En vanlig missuppfattning vad gäller automationslösningar är att robotar tar jobb från människor. Faktum är att robotarna har skapat nya jobb. De som tidigare tog hand om de monotona arbetsuppgifterna som robotarmen idag klarar av får numera jobba med programmering och översyn av maskinerna. De moderna robotcellerna är nämligen inte så svåra att förstå sig på så det går ganska lätt att skola om personal att överse och styra robotens arbete. Samtidigt så är det ju så att robotens effektivitet ger företaget möjlighet att bli kvar lokalt då man fortsatt kan erbjuda konkurrenskraftiga priser och det är också något som gynnar arbetsmarknaden. Så det är verkligen dags att sluta klaga på robottekniken som en anledning till mindre jobb för det stämmer faktiskt inte.

Produktivitet

Robotens förmåga att producera mer betyder att man kan nå stora volymer snabbt. Dessutom så leder robotautomationen till att man får hög kvalitet på arbete. En robotcell gör väldigt sällan fel. Den gör ju bara det som man har programmerat den att göra och det betyder att man får exakthet och bättre resultat än då man låter människor utföra samma arbetsmoment. Roboten blir inte uttråkad eller trött, den behöver inte fika och kommer inte att missa detaljer för att den är trött. Så länge som industriroboten är väl servad så fortsätter den att jobba så länge som på-knappen är på.

Farliga arbetssituationer

På en verkstad så kan det bli farligt. Ibland så hanterar man material som är hälsovådligt och ibland så kanske man måste använda sig av hetta på ett sätt som utgör en stor risk för en människa. Robotarna kan jobba där det är hett och där det finns kemikalier som är farliga att vidröra och andas in. Det spelar ingen roll om det är svårt att se där arbetet ska utföras för robotens rörelser styrs av programmering. Industrirobotarna kan lyfta tunga material och flytta på dessa så att operatörer slipper denna uppgift. Robotcellernas närvaro leder till att man får mindre olyckor på arbetsplatsen då människor skonas från att utföra de farliga arbetsuppgifterna.

Arbete när alla har gått och lagt sig

Herr Robot har inget emot att fortsätta jobba då alla går hem för att äta middag och sova. Det är just detta som gör att man kan få upp volymer på produktion avsevärt. När operatören väl har sett över att robottekniken fungerar som den ska så kan man låta produktionen fortsätta över natten för att till morgonen komma tillbaka och möta färdiga delar i verkstadslokalen. Roboten är konsekvent och behöver inte ta pauser så länge som den är i gott skick och allt annat som ingår i robotcellen fungerar som det ska.

Industrirobotar

Idag så är mer än 300000 människor runtom i världen sysselsatta inom robotindustrin. Det här är en industri som bara växer i och med att industriautomation är så pass viktig för tillverkning. Med industrirobotar så får man en effektivare produktion som dessutom levererar bättre resultat. Man kan även se att privatpersoner också börjar få upp ett intresse för robotteknik. Med robotdammsugare och robotgräsklippare så kan skötseln av hemmet förenklas. Med en robotarm så får man en kraft att lita på för robotar tänker inte själva och de kommer att göra precis det som en dator talar om för dem att göra. Det här är precis varför så många företag väljer att investera i robotceller som kan underlätta arbetet och även se till att arbetsprocessen blir snabbare.

Industrirobotar och industriautomation
Inom industrin så är målet alltid att på ett effektivt sätt tillverka komponenter av hög kvalitet. Det här betyder i praktiken att man ständigt ser på material och på hur man arbetar för att förbättra. Det är förstås så att det kostar väldigt mycket pengar att skaffa och installera robotceller. Även begagnade robotar och robotsimulering innebär en betydande investering men om man planerar på rätt sätt så är det så att service robotar kan innebära stora besparingar då man kan producera mer och mycket snabbare än tidigare. I robot Sverige så finns det redan god erfarenhet av hur robottekniken kan innebära besparingar, så det är inte svårt att på förhand göra sig en uppfattning av när man kan förvänta sig att börja gå på plus.

Robottillverkare
I Sverige så är vi inte bara duktiga på att använda industrirobotar och på att skapa robotceller med unik funktion. Vi har också företag som ABB och ASEA som står bakom utveckling av industriautomation. ABB anses vara en ledande leverantör av robotar för industrin. Deras mål är att hjälpa industriföretag att öka sin produktivitet samtidigt som kvalitet på produkter höjs. Dessutom så är lösningarna som kommer från svenska företag som ABB och ASEA till för att säkerheten på arbetsplatsen ska höjas. Det här är en mycket spännande sida av robotautomation och något som faktiskt gör stor skillnad. När man tänker på det där med automation och robotar som gör det arbete som människor tidigare slet med så kan man lätt bli imponerad. Idag så introduceras ju en helt ny generation av robotar som nanorobotar som är pyttesmå men som kan göra underverk då de kan ta sig in i kroppen och undersöka samt läka inifrån. Robotarna kan känna av och även i viss mån analysera situationer för att i tid göra operatörer uppmärksamma om verktyg som behöver bytas ut och annat som obehandlat kan störa arbetsprocessen.

Vad går maskinbetjäning ut på?

Verkstadsmaskiner som fungerar med automatlösningar behöver också betjänas och det på olika sätt. Det finns knappast en maskin som kan jobba på dag in och dag ut utan ordentlig översyn och hjälp. Många tillverkningsprocesser kräver ju förarbete och efterarbete och det är här som robotceller och robotteknik kan bli till stor nytta. Med robotiserade produktionsceller för maskinbetjäning så kan man nämligen ta hand om arbetsmoment som hör samman med maskinens arbete och det gör att man kortar ner arbetstiden och även att man kan nå bättre resultat.

Vad är maskinbetjäning?

Maskinbetjäning är precis som det låter, betjäning av maskin. Det här kan röra sig om allt från rengöring till matning av material. Man hjälper helt enkelt maskinen med det som den inte är utformad för att ta hand om. Det fina med moderna industrirobotar är att de kan samarbeta med maskiner på ett riktigt smidigt vis. Man kan använda sig av robotautomation för att klara av monotona rörelsemoment som till exempel matningen, och med hjälp av programmering så ser man till att robotarmen rör sig i rätt takt med maskinen som den matar in material i. Robotar kan tjäna formsprutningsmaskiner, kantpressar och andra maskiner som finns på en verkstad. Det är helt upp till verkstaden att besluta om vad roboten ska göra.

Flexibilitet

Det är ju inte alltid billigt med industriautomation även om den leder till besparingar, och därför så är det väldigt tacksam att man kan använda sig av robottekniken på ett smidigt sätt. I och med att verkstäder ofta tar hand om flera olika moment så är det viktigt att kunna använda roboten på olika sätt. Under en tidsperiod så kanske den matar plåt för att vid senare tillfälle ta del av packningsprocessen. Många verkstäder har behov av en flexibel maskinbetjäning där man även kan dra nytta av teknik som gör det möjligt att läsa av och analysera arbetsflödet med jämna mellanrum. En så enkel sak som att datorprogrammen kan uppmärksamma när det är dags för byte av verktyg eller rengöring gör ju att man sparar tid och pengar på att slippa stoppen som tar mycket längre tid att åtgärda.

Obemannad produktion

Med hjälp av robottekniken så är det fullt möjligt att arbeta obemannat under kortare tidsperioder. Det betyder i praktiken att man kanske slipper ha ett fullt arbetslag under nattetid då man låter maskinerna fortsätta jobba på. Det är maskinbetjäningen som ser till att det här kan pågå på ett säkert och effektivt vis. Robotarna gör det som de har programmerats att göra så när man har konstaterat att programmen fungerar som de ska så kan man lämna verkstaden och låta arbetet fortgå helt automatiskt.