Sverige kan rörbockning och metallbearbetning

Våren 2020 förändrades världen. Ett virus slog ut land efter land och gränser stängdes. Tidigare möjligheter till import och export påverkades av detta. Stadsministern höll tal med den svenska flaggan i bakgrunden istället för EU-flaggan. Samtidigt var det många som insåg fördelarna med Sveriges långa tradition av rörbockning och metallbearbetning. Kunskap, material och moderna maskiner fanns ju på plats här i vårt land.

Rörbockning av högsta kvalitet

Dagens rörbockning går liksom alltid ut på att forma rör av metall till önskade proportioner. Rören är mycket viktiga i flera sammanhang. Industrier behöver rörbockningen såväl som näringslivet och hushåll. Bockningen ger delar till byggprojekt såväl som möbler och detaljer som används till exempel i kök.

Den höga kvalitet som svenska verkstäder kan erbjuda beror på flera viktiga bitar. Till att börja med är det förstås så att svensk metallindustri bygger på lång och gedigen erfarenhet. I och med att vi har råvaran i vårt land har vi också en mycket lång inhemsk tradition av att forma metaller.

De moderna maskinerna ger snabbhet

Tack vare ny teknik går det att forma metall snabbt. Idag kan svenska verkstäder som jobbar med metallbearbetning ta fram färdiga delar på mycket kort tid. Samma maskin som kan producera en eller två enkla delar kan spotta ut tusentals exakta kopior på några dagars tid.

Produktionstakten är viktig i flera avseende. Först och främst är det givetvis så att snabb produktion märks i priset för den. Det kostar mindre när vi kan få fram färdiga delar och produkter snabbt. Samtidigt är det viktigt att inse att snabbheten också kan lösa problem som uppstår i en värld som förändras.

När vi behöver den inhemska produktionen mer än någonsin är det fantastiskt att den finns på plats och utan tidsfördröjning. Det var något som många insåg under våren 2020 när gränser stängdes och Kinas tidigare självklarhet som produktionsland inte längre var så självklar.

Nya möjligheter i en ny värld

Precis hur världen kommer att förändras av pandemin 2020 är svårt att sia om men redan då land efter land stängde sina gränser var det tydligt att ingen ekonomi skulle gå oförändrad ur situationen. Samtidigt som experter rynkade sina pannor och oroade sig för hur Sverige skulle klara av en lågkonjunktur var det också möjligt att se nya öppningar.

För svenska verkstadsindustri och företag som jobbar med rörbockning och metallbearbetning kunde krisen 2020 vara en öppning för nya möjligheter. Den svenska expertisen är fortsatt väl respekterad över hela världen och det är förstås också viktigt med tanke på nya möjliga samarbeten inom och utom landets gränser.

Kunskapen om rörbockning och metallbearbetning är viktig för hela världen. Det är många som förlitar sig på den produktion som finns och som är möjlig i Sverige. Det är något som knappast kommer att förändras även om världen som den såg ut i slutet av 2019 inte längre existerar. Behovet av hög kvalitativ metallbearbetning finns fortsatt och den metallbearbetningen finns på svenska verkstäder!