Sambandet mellan rörbockning och svetsning

Idag är bockning av rör såväl som svetsning två processer som kan anses vara avgörande för flera olika tillverkningsprocesser. Industrier som fordon, flyg, tillverkning och VVS har ett stort behov både av rörbockning och svetsning. Det är inte sällan så att dessa två metoder går hand i hand för att på ett symbiotiskt vis se till att vi kan producera strukturer och system.

Vad kan du om rörbockning och svetsning?

Innan vi kan börja se på sambandet mellan rörbockning och svetsning så är det förstås klokt att lite kort definiera varje process:

  1. Rörbockning är tekniken som används för att ändra formen och riktningen på ett rör. Genom att applicera kraft på ett rör så går det att få till en krök som har en bestämd radie. Det är detta som gör det möjligt att passa in rör i mer komplexa maskinlayouter och andra system. Detta utan att man måste skarva eller jobba med anslutningar.
  2. Svetsning är en process där vi sammanfogar två eller flera delar som för det mesta är gjorda av metall. Detta görs genom att man applicerar värme och därmed får materialet att smälta och sedan stelna sammansvetsade.

Sambandet mellan svetsning och rörbockning

Vi kan säga att sambandet mellan svetsning och rörbockning i huvudsak har med deras gemensamma roll att underlätta effektiv design, montering och funktion av rörsystem att göra. Det finns flera viktiga punkter som blir möjliga tack vare dessa två tillverkningstekniker.

Några exempel på detta är:

Effektivitet och precision

Både rörbockning och svetsning påverkar effektiviteten och precisionen i rörsystem. Med rätt vinklar som böjs tid så minskar man tiden som behöver läggas på svetsning. Detta leder i sin tur till att monteringen förenklas och att man kan dra ner på svaga punkter i systemet.

Förbättrad flödeseffektivitet

När vi ser på vätskedynamik så är det förstås så att varje böj och skarv kan störa flödet. Detta kan leda till problem med både tryckfall och energiförlust. Rörbockningen ser till att man får jämna kontinuerliga banor och därmed slipper den här typen av störningar.

Om det blir nödvändigt med svetsning så kan man även med denna metod få fram en jämn yta som bidrar till ett optimalt flöde. Flödet är alltså ofta beroende både av korrekt bockning och professionell svetsteknik.

Enklare anpassning

Det starka sambandet mellan bockningen och svetsningen ger oss en viktig anpassningsbarhet för specifika applikationer. Det spelar ingen roll om det handlar om ett avancerat rörsystem i en industrianläggning eller ett unikt system för en ny sportbil. Med rörbockning som förfinas med svetsning så blir det allra mesta möjligt.

Sambandet är det fina samarbetet

Vi kan sammanfatta sambandet mellan rörbockning och svetsning genom att kalla det för en form av samarbete. De här två metoderna är ju nödvändiga för att vi ska kunna skapa effektiva, pålitliga och skräddarsydda rörsystem för olika applikationer. Båda processerna kräver skicklighet och precision och tillsammans förbättrar de strukturer inom många olika industrisektorer.

Sverige kan rörbockning och metallbearbetning

Våren 2020 förändrades världen. Ett virus slog ut land efter land och gränser stängdes. Tidigare möjligheter till import och export påverkades av detta. Stadsministern höll tal med den svenska flaggan i bakgrunden istället för EU-flaggan. Samtidigt var det många som insåg fördelarna med Sveriges långa tradition av rörbockning och metallbearbetning. Kunskap, material och moderna maskiner fanns ju på plats här i vårt land.

Läs mer