Kan man skära i rostfritt stål med gasskärning?

Skärning i metall kan utföras på många sätt och med hjälp av många avancerade tekniker, men en mycket kostnadseffektiv sådan kallas för gasskärning och den erbjuds av skickliga verkstäder i Gnosjöregionen. Med hjälp av förbränningsgaser och oxygen kan man beskära en rad olika metaller i olika tjocklek, och i takt med industriverkstädernas utveckling kan det ske snabbt och säker med hjälp av automatiserad teknik och robotar. Dock är det lite krångligare att hantera rostfritt stål med denna teknik, men med rätt åtgärder och hantering är det möjligt.

Gasskärning i Gnosjöregionen

Vad innebär detta?

Då man talar om gasskärning innebär det att gas används för att hetta upp en metall och det oxygen som uppstår, plus extra oxygen som tillförs, reagerar med metallen så att de delar oxygenstrålen riktas mot smälts bort. Denna teknik kan utföras på en rad olika metaller men det krävs naturligtvis att metallen brinner i oxygen, annars är metoden verkningslös. Det man eftersträvar är ett fint, rent snitt så även tjocka stycken kan få mycket goda resultat. Tekniken används i vid utsträckning inom metallindustrin, och där har man intresse av att varje maskin och varje teknik har ett så brett användningsområde som möjligt. Just rostfritt stål är dock lite mer komplicerat att hantera med denna teknik.

Vad är problemet?

Skillnaden mellan rostfritt stål och andra metaller är att det har behandlats på olika sätt för att motstå slitage ifrån vatten och fukt. Rostfritt stål används i stor utsträckning för att tillverka komponenter som ska utstå extrema förhållanden, exempelvis delar i en bilmotor eller brofäste, och för att uppnå denna nivå av tålighet behandlas stålet med olika ämnen och legeringar såsom exempelvis krom och nickel. Dessa ämnen är inte metaller och därför förändras stålets molekylära struktur och hur det reagerar med andra ämnen såväl som olika temperaturer. Syftet med de legeringar som gör stålet rostfritt är ju att skydda mot rost, men resultatet är att stålet även skyddar mot hetta. Smältpunkten höjs helt enkelt, jämfört med järn och andra metaller som inte har rostskyddats. Därför krävs högre temperaturer för att smälta bort rostfritt stål med hjälp av en skärbrännare och gas, men även om man lyckas med detta så blir resultatet inte bra. Istället för ett rent, fint snitt får man en smält, ojämn massa.

Alternativa lösningar

Det går fortfarande att utföra gasskärning på rostfritt stål trots svårigheterna, men det krävs alternativa lösningar. Något som kan fungera vid användande av en manuell skärbrännare är att tillföra en svetstråd i själva oxygenstrålen, varpå reaktionen tar bort de oxider som gör stålet rostfritt. På så sätt får man stålet att reagera precis som järn och andra metaller, och skärskåran blir jämn och exakt. Inom metallindustrin så har man också utvecklat skärningstekniken för att göra den så bred som möjligt, så andra typer av alternativa lösningar involverar skärning utan hjälp av oxidering, såsom plasmaskärning och laserskärning.

Här hittar du mer info