Vad går maskinbetjäning ut på?

Verkstadsmaskiner som fungerar med automatlösningar behöver också betjänas och det på olika sätt. Det finns knappast en maskin som kan jobba på dag in och dag ut utan ordentlig översyn och hjälp. Många tillverkningsprocesser kräver ju förarbete och efterarbete och det är här som robotceller och robotteknik kan bli till stor nytta. Med robotiserade produktionsceller för maskinbetjäning så kan man nämligen ta hand om arbetsmoment som hör samman med maskinens arbete och det gör att man kortar ner arbetstiden och även att man kan nå bättre resultat.

Vad är maskinbetjäning?

Maskinbetjäning är precis som det låter, betjäning av maskin. Det här kan röra sig om allt från rengöring till matning av material. Man hjälper helt enkelt maskinen med det som den inte är utformad för att ta hand om. Det fina med moderna industrirobotar är att de kan samarbeta med maskiner på ett riktigt smidigt vis. Man kan använda sig av robotautomation för att klara av monotona rörelsemoment som till exempel matningen, och med hjälp av programmering så ser man till att robotarmen rör sig i rätt takt med maskinen som den matar in material i. Robotar kan tjäna formsprutningsmaskiner, kantpressar och andra maskiner som finns på en verkstad. Det är helt upp till verkstaden att besluta om vad roboten ska göra.

Flexibilitet

Det är ju inte alltid billigt med industriautomation även om den leder till besparingar, och därför så är det väldigt tacksam att man kan använda sig av robottekniken på ett smidigt sätt. I och med att verkstäder ofta tar hand om flera olika moment så är det viktigt att kunna använda roboten på olika sätt. Under en tidsperiod så kanske den matar plåt för att vid senare tillfälle ta del av packningsprocessen. Många verkstäder har behov av en flexibel maskinbetjäning där man även kan dra nytta av teknik som gör det möjligt att läsa av och analysera arbetsflödet med jämna mellanrum. En så enkel sak som att datorprogrammen kan uppmärksamma när det är dags för byte av verktyg eller rengöring gör ju att man sparar tid och pengar på att slippa stoppen som tar mycket längre tid att åtgärda.

Obemannad produktion

Med hjälp av robottekniken så är det fullt möjligt att arbeta obemannat under kortare tidsperioder. Det betyder i praktiken att man kanske slipper ha ett fullt arbetslag under nattetid då man låter maskinerna fortsätta jobba på. Det är maskinbetjäningen som ser till att det här kan pågå på ett säkert och effektivt vis. Robotarna gör det som de har programmerats att göra så när man har konstaterat att programmen fungerar som de ska så kan man lämna verkstaden och låta arbetet fortgå helt automatiskt.