Valsning påverkar svetsning

När metallmaterial valsas får de rätt tjocklek för vidare processer som kan innebära bockning, stansning och mer. Metallen måste har rätt egenskaper för att det ska bli riktigt fina slutprodukter. Det betyder att man redan vid valsning måste betänka hur vidare processer kan genomföras för att nå de önskade resultaten. Faktum är att valsningen får betydelse för hur svetsningen senare kommer att fungera.

Läs mer