Valsning påverkar svetsning

När metallmaterial valsas får de rätt tjocklek för vidare processer som kan innebära bockning, stansning och mer. Metallen måste har rätt egenskaper för att det ska bli riktigt fina slutprodukter. Det betyder att man redan vid valsning måste betänka hur vidare processer kan genomföras för att nå de önskade resultaten. Faktum är att valsningen får betydelse för hur svetsningen senare kommer att fungera.

Valsning och svetsning

När metall valsas är det kanske långt till svetsningen. Den rulle eller det ark som tas fram ska först skickas vidare till en verkstad som ska använda metallen på olika sätt. Kanske kommer man att pressa för att böja fram vackra möbler eller så blir det tal om massproduktion av små detaljer. Till sist kan det ändå röra sig om svetsning och då kommer metallens egenskaper att få stor betydelse.

Det här är en god anledning till att man redan vid valsning beaktar hur svetsning kommer att fungera. Och om vi ser på forskningsprojekt i Sverige är det tydligt att man tänker på svetsningen då man tar fram nya processer och förbättrar de som finns.

Metall som ska svetsas

Metaller som ska svetsas behöver ha vissa egenskaper för att svetsningen ska bli effektiv. Det är klart att det finns lite olika metoder för svetsning, men oavsett vilken bör metallen som behandlas vara väl förberedd för momentet.

Det handlar inte bara om att ytan som svetsas måste vara ren. Med tanke på saker som stelkrympning får det betydelse hur metallen kommer att reagera på upphettningen. När metaller som valsas är till för slutmoment där de svetsas bör de vara väl förberedda för detta. Både yta och inre egenskaper påverkas av valsning och det är viktigt att tänka på.

Svetsmetoder får också betydelse

Nu är det förstås inte så enkelt att man med valsning kan lösa allt som har med svetsningen att göra. Det gäller ju att använda rätt svetsmetod för den typ av metall som ska fogas samman och monteras med svetsning.

Det finns några olika svetsmetoder som till exempel smältsvetsmetoder och trycksvetsmetoder. Inom dessa metoder finns det också varianter som kan vara mer eller mindre lämpliga beroende på metall och vad det är som ska tillverkas.

Med trycksvetsningen kan man foga samma metaller utan att ens tillföra värme. Smältsvetsnigen är den traditionella formen som de flesta tänker sig då de hör ordet svets. Material som svetsas med hetta smälter samman och då är det viktigt att man får till rätt temperatur och sedan får en efterprocess som ger en jämn och stark fogning.

Väl genomtänkta processer

Nuförtiden jobbar många verkstäder med kompletta processer. Redan vid valsning har man tänkt på hur metallen sedan ska behandlas för att bli till en slutprodukt som hållet måttet. Det går att testa sig fram men det sker också en hel del simuleringar i datorer. Simulering är effektivt och spar både på tid och pengar. En stor fördel i dagens konkurrenskrafiga metallindustri!