Robotsvetsning är ett bra val för större volymer

Det är fortfarande så att tekniken för automatisk svetsning utvecklas och därmed så kanske det kommer att bli så att alltfler mindre verkstäder går över till robotsvetsningen. Men traditionellt sett så har det varit så att robotsvetsning ses som en komplex process där man behöver ha en stor produktionsvolym, repetitiva uppgifter, en operatör som kan programmera, och stor kunskap om svetsning för att få det hela att fungera.

Robotsvetsning som fungerar som den ska

Man kan inte sticka under stol med att robotsvetsningen kan bli rätt så komplicerad för en verkstad som inte har kunskapen som krävs för att programmera och driva roboten. Man kan ju bli imponerad av hur effektiv arbetsmetoden är då man ser hur en robotarm sköter hela svetsningen, men då man inser att man själv måste programmera fram denna process så kan det bli svettigt.

För att robotsvetsningen ska fungera som den ska så måste man alltså ha god kunskap om programmering men också om själva svetsningen. Den som programmerar måste vara väl insatt i svetsning för att se sambanden på korrekt vis. Mindre verkstäder kanske har god kunskap om olika områden som svetsning, bockning och svarvning, men utan kunskap om modern datorteknik och programmering så kan det blir svårt att introducera roboten som svetsar automatiskt.

Det måste löna sig

För att det ska löna sig med att implementera ny teknik så gäller det att man snabbt kan komma igång med produktion och få goda resultat. När kunskapen om programmering brister så blir det ofta så att man lägger mer tid på att förstå hur robotsvetsningen fungerar än på att faktiskt svetsa. Det här är inte en situation som lönar sig för ett mindre företag som inte producerar i stora volymer.

Större företag som kommer att svetsa många exemplar kan se en mening med att lägga ner tiden på att utbilda operatörer eller kanske anställa en ny person som kan tekniken och som snabbt kan dra igång den nya svetsningsprocessen.

Även små företag behöver anamma nya tekniken

Men nu är det inte riktigt så enkelt att en verkstad som tillverkar mindre volymer helt kan frånse den nya automatiska tekniken för det här är något som påverkar mer än hur snabbt man kan jobba. Med den moderna tekniken för robotsvetsning så är det också så att man får bättre slutprodukter och det här är något som gör att även mindre företag blir tvungna att investera i nya maskiner och i ny kunskap för att hänga med och fortsatt vara konkurrenskraftiga.

Det är viktigt att komma ihåg att även om robotsvetsen är en stor investering så kan den på lång sikt löna sig även för det mindre industriföretaget då man med robotens hjälp kan utveckla verksamheten och bli mer produktiva.

Hur väljer man en bra robotsvetsning utbildning?

Dagens svetsare kan jobba med projekt där man beskär, bockar och bearbetar metallen innan man svetsar samman bitar som ska bli till allt från verktyg till broar. Innan man ens börjar se sig om efter en bra robotsvetsning utbildning så bör man vara säker på att det här kommer att bli rätt jobb. Man kan till exempel göra utbildningstest för att se vad man skulle kunna passa bra för innan man väljer en utbildning.

Betänk följande då du letar efter en robotsvetsning utbildning:

Om du har kommit fram till att det där med automatisk svetsning är för dig så finns det saker att tänka på då du ska välja en bra utbildning. Ta en titt på saker som: 

  • Erbjuder programmet det allra senaste inom teknik? Dagens teknologi förändras så det är viktigt att du får en utbildning som ger dig det allra senaste så att du kan få jobb på moderna industriföretag. 
  • Kan du få jobb direkt efter utbildningen? Det är inte ovanligt med metallföretag som samarbetar med utbildningar för att på så vis få kvalificerad arbetskraft. Företagen erbjuder maskiner och utrustning såväl som praktik till elever, och skolan skickar nyutexaminerade studenter till företagen. 
  • Kan man få en bredare utbildning? Kanske vill du lära dig mer än själva svetsningen så att du får en bredd på din kunskap. Det är ju inte så ovanligt att företag som erbjuder robotsvetsning också har andra tjänster som bockning, beskärning och mer.
  • Kan du få tilläggskurser då du är klar med robotsvetsningen? Ibland så kan man vilja följa upp med fler kurser för att fördjupa kunskapen och då är det bra om man kan få dessa från samma skola som gav robotsvetsning utbildning.

Hur länge måste man studera?

Den som redan har ett jobb och mest funderar på att vidareutveckla kunskapen kan behöva en kurs som pågår på kvällstid och som inte kommer att ta alltför lång tid. Man bör räkna med åtminstone 30-40 timmar för att genomföra en grundkurs i svetsning. Men det är ju också så att man måste lära sig mer än själva svetsningen som till exempel säkerhetsföreskrifter så en utbildning kan vara längre än så för att man ska få ett certifikat.

Beroende på den utbildning som man väljer så kan det ingå andra viktiga områden som till exempel teknologi och datorteknik. Man behöver nämligen lära sig saker som programmering för att kunna klara av den automatiserade svetsningen som utförs med robotar. Den här typen av utbildningar ger färdigheter inom flera områden som teknisk matte, svetsningsprocessen och säkerhet på arbetsplatsen.

Högskoleutbildningar

Man kan ju även få en mer omfattande utbildning där robotsvetsningen ingår som ett moment och där man efter avslutad utbildning kommer att kunna jobba som inspektör och kanske till och med inom utvecklingen av nya datorprogram för metallindustrin.

Robotsvetsning aluminium är fortfarande en utmaning

Även om vi kan se att utvecklingen av metallbearbetning går stadigt framåt med nya metoder och verktyg så finns det områden som fortfarande ses som utmaningar. Bland dessa så finner vi robotsvetsning aluminium som man länge har försökt automatisera utan att riktigt lyckas. I och med att bilindustrin har ett behov av svetsning av aluminium så har man pushat för att få ordning på automatiken men det här området kräver hög professionalitet för att man ska lyckas med produktionen.

Problem med robotsvetsning aluminium

När man ser på automatiken för olika metallbearbetningsmetoder som bockning så kan man inte annat än imponeras över hur robotar och maskiner kan samarbeta för snabbare produktion och bättre resultat. Universitet är med och studerar robotsvetsning vilket givetvis är en stor hjälp då man försöker finna nya vägar för att jobba på ett bättre sätt med tekniken. Det är just bristande erfarenhet och fel verktyg som tidigare har lett till att man inte har lyckats så bra med robotsvetsning aluminium.

Tack vare det skriande behovet från bilindustrin så har vi idag bättre förståelse för aluminiumets karaktär och det finns numera teorier om hur man ska svetsa med robot på bästa sätt. Det här är bra och något som driver upp nivån på den produktion som utförs på verkstäder. Kunskapen finns alltså men det gäller att verkstäder implementerar denna för att klara av utmaningen som robotsvetsning av aluminium fortsatt utgör.

Kan små företag tjäna på industriautomation?

När en ny robot kostar omkring 80000 USD så kan det förstås verka som en omöjlighet att lägga om arbetsprocessen på en mindre arbetsplats och låta robotautomation ta över delar av arbetet. Med PLC system så kan man frigöra personal och klara av större volymer men frågan är om små företag som kanske inte tillverkar så stora volymer har behov av detta. Nu är det viktigt att förstå att industriautomation inte bara gynnar företagen som producerar de stora volymerna. Med automatisering så får man andra fördelar, och svensk industriautomation är ett bevis på att konceptet fungerar väl.

Kostnader för industriautomation

Kostnaderna för ny industri automatik ligger inte bara i själva robotarna, mjukvarorna och maskinerna. Oavsett om man skaffar robot och programvara för att förbättra områden som fastighetsautomation eller byggnadsautomation så kommer det nya systemet att kräva inlärning. Det gäller ju att skapa robotceller som utför det arbete som man har behov av och det kräver rätt typ av programmering och hantering. Moderna industrirobotar är dock utformade för att vara lätta att hantera och därmed så kan man tänka sig att det inte ska behöva ta så lång tid att sätta sig in i det nya systemet. Men det är ändå så att man måste lägga in upplärningstiden som en kostnad. 

Långsiktiga fördelar

Det finns trots alla kostnader en fördel på lång sikt med industriell automation och lång sikt behöver inte handla om många år. Så snart som man har lärt sig de nya systemen så kommer man att kunna använda automationen till max och därmed se bättre produktivitet. Dessutom så kan man se besparingar i form av att man inte slösar med material då felfaktorn sänks och att operatörer inte riskerar arbetsskador som då de måste stå och arbeta manuellt med maskiner och produktionsprocessen.

Fördelar med robotceller

Nuförtiden så är det ganska svårt att hitta en modern verkstad som inte jobbar med industriautomation. Med maskinbetjäning så kan man få ut så mycket mer av produktionen och dagens robotiserade produktionsceller utvecklas så att man kan klara av alltmer komplicerade uppgifter snabbt och lätt. Det finns väldigt många fördelar med robotceller och även om man kanske först och främst blir imponerad av att man kan spara så mycket pengar med hjälp av robotteknik så finns det faktiskt viktigare punkter som till exempel det att det blir säkrare för de som jobbar på verkstaden då robotautomation kan ta över farliga arbetsmoment. Låt oss se lite närmre på alla de fördelar som man får med robottekniken…

Robotceller sparar pengar

Då man ska tillverka produkter och delar med formsprutningsmaskiner och andra maskiner så är det där med tid en nyckelfaktor. Med industrirobotar så spar man tid och man kan producera större volymer på kortare tid. Dessutom så är det så att man kan programmera en robotarm så att den även spar på material. På så vis så leder användandet av robotceller till att man spar pengar på produktionen som annars hade tagit längre tid och lett till mer spill av material.

Men robotar snor väl jobben?

En vanlig missuppfattning vad gäller automationslösningar är att robotar tar jobb från människor. Faktum är att robotarna har skapat nya jobb. De som tidigare tog hand om de monotona arbetsuppgifterna som robotarmen idag klarar av får numera jobba med programmering och översyn av maskinerna. De moderna robotcellerna är nämligen inte så svåra att förstå sig på så det går ganska lätt att skola om personal att överse och styra robotens arbete. Samtidigt så är det ju så att robotens effektivitet ger företaget möjlighet att bli kvar lokalt då man fortsatt kan erbjuda konkurrenskraftiga priser och det är också något som gynnar arbetsmarknaden. Så det är verkligen dags att sluta klaga på robottekniken som en anledning till mindre jobb för det stämmer faktiskt inte.

Produktivitet

Robotens förmåga att producera mer betyder att man kan nå stora volymer snabbt. Dessutom så leder robotautomationen till att man får hög kvalitet på arbete. En robotcell gör väldigt sällan fel. Den gör ju bara det som man har programmerat den att göra och det betyder att man får exakthet och bättre resultat än då man låter människor utföra samma arbetsmoment. Roboten blir inte uttråkad eller trött, den behöver inte fika och kommer inte att missa detaljer för att den är trött. Så länge som industriroboten är väl servad så fortsätter den att jobba så länge som på-knappen är på.

Farliga arbetssituationer

På en verkstad så kan det bli farligt. Ibland så hanterar man material som är hälsovådligt och ibland så kanske man måste använda sig av hetta på ett sätt som utgör en stor risk för en människa. Robotarna kan jobba där det är hett och där det finns kemikalier som är farliga att vidröra och andas in. Det spelar ingen roll om det är svårt att se där arbetet ska utföras för robotens rörelser styrs av programmering. Industrirobotarna kan lyfta tunga material och flytta på dessa så att operatörer slipper denna uppgift. Robotcellernas närvaro leder till att man får mindre olyckor på arbetsplatsen då människor skonas från att utföra de farliga arbetsuppgifterna.

Arbete när alla har gått och lagt sig

Herr Robot har inget emot att fortsätta jobba då alla går hem för att äta middag och sova. Det är just detta som gör att man kan få upp volymer på produktion avsevärt. När operatören väl har sett över att robottekniken fungerar som den ska så kan man låta produktionen fortsätta över natten för att till morgonen komma tillbaka och möta färdiga delar i verkstadslokalen. Roboten är konsekvent och behöver inte ta pauser så länge som den är i gott skick och allt annat som ingår i robotcellen fungerar som det ska.

Industrirobotar

Idag så är mer än 300000 människor runtom i världen sysselsatta inom robotindustrin. Det här är en industri som bara växer i och med att industriautomation är så pass viktig för tillverkning. Med industrirobotar så får man en effektivare produktion som dessutom levererar bättre resultat. Man kan även se att privatpersoner också börjar få upp ett intresse för robotteknik. Med robotdammsugare och robotgräsklippare så kan skötseln av hemmet förenklas. Med en robotarm så får man en kraft att lita på för robotar tänker inte själva och de kommer att göra precis det som en dator talar om för dem att göra. Det här är precis varför så många företag väljer att investera i robotceller som kan underlätta arbetet och även se till att arbetsprocessen blir snabbare.

Industrirobotar och industriautomation
Inom industrin så är målet alltid att på ett effektivt sätt tillverka komponenter av hög kvalitet. Det här betyder i praktiken att man ständigt ser på material och på hur man arbetar för att förbättra. Det är förstås så att det kostar väldigt mycket pengar att skaffa och installera robotceller. Även begagnade robotar och robotsimulering innebär en betydande investering men om man planerar på rätt sätt så är det så att service robotar kan innebära stora besparingar då man kan producera mer och mycket snabbare än tidigare. I robot Sverige så finns det redan god erfarenhet av hur robottekniken kan innebära besparingar, så det är inte svårt att på förhand göra sig en uppfattning av när man kan förvänta sig att börja gå på plus.

Robottillverkare
I Sverige så är vi inte bara duktiga på att använda industrirobotar och på att skapa robotceller med unik funktion. Vi har också företag som ABB och ASEA som står bakom utveckling av industriautomation. ABB anses vara en ledande leverantör av robotar för industrin. Deras mål är att hjälpa industriföretag att öka sin produktivitet samtidigt som kvalitet på produkter höjs. Dessutom så är lösningarna som kommer från svenska företag som ABB och ASEA till för att säkerheten på arbetsplatsen ska höjas. Det här är en mycket spännande sida av robotautomation och något som faktiskt gör stor skillnad. När man tänker på det där med automation och robotar som gör det arbete som människor tidigare slet med så kan man lätt bli imponerad. Idag så introduceras ju en helt ny generation av robotar som nanorobotar som är pyttesmå men som kan göra underverk då de kan ta sig in i kroppen och undersöka samt läka inifrån. Robotarna kan känna av och även i viss mån analysera situationer för att i tid göra operatörer uppmärksamma om verktyg som behöver bytas ut och annat som obehandlat kan störa arbetsprocessen.

Vad går maskinbetjäning ut på?

Verkstadsmaskiner som fungerar med automatlösningar behöver också betjänas och det på olika sätt. Det finns knappast en maskin som kan jobba på dag in och dag ut utan ordentlig översyn och hjälp. Många tillverkningsprocesser kräver ju förarbete och efterarbete och det är här som robotceller och robotteknik kan bli till stor nytta. Med robotiserade produktionsceller för maskinbetjäning så kan man nämligen ta hand om arbetsmoment som hör samman med maskinens arbete och det gör att man kortar ner arbetstiden och även att man kan nå bättre resultat.

Vad är maskinbetjäning?

Maskinbetjäning är precis som det låter, betjäning av maskin. Det här kan röra sig om allt från rengöring till matning av material. Man hjälper helt enkelt maskinen med det som den inte är utformad för att ta hand om. Det fina med moderna industrirobotar är att de kan samarbeta med maskiner på ett riktigt smidigt vis. Man kan använda sig av robotautomation för att klara av monotona rörelsemoment som till exempel matningen, och med hjälp av programmering så ser man till att robotarmen rör sig i rätt takt med maskinen som den matar in material i. Robotar kan tjäna formsprutningsmaskiner, kantpressar och andra maskiner som finns på en verkstad. Det är helt upp till verkstaden att besluta om vad roboten ska göra.

Flexibilitet

Det är ju inte alltid billigt med industriautomation även om den leder till besparingar, och därför så är det väldigt tacksam att man kan använda sig av robottekniken på ett smidigt sätt. I och med att verkstäder ofta tar hand om flera olika moment så är det viktigt att kunna använda roboten på olika sätt. Under en tidsperiod så kanske den matar plåt för att vid senare tillfälle ta del av packningsprocessen. Många verkstäder har behov av en flexibel maskinbetjäning där man även kan dra nytta av teknik som gör det möjligt att läsa av och analysera arbetsflödet med jämna mellanrum. En så enkel sak som att datorprogrammen kan uppmärksamma när det är dags för byte av verktyg eller rengöring gör ju att man sparar tid och pengar på att slippa stoppen som tar mycket längre tid att åtgärda.

Obemannad produktion

Med hjälp av robottekniken så är det fullt möjligt att arbeta obemannat under kortare tidsperioder. Det betyder i praktiken att man kanske slipper ha ett fullt arbetslag under nattetid då man låter maskinerna fortsätta jobba på. Det är maskinbetjäningen som ser till att det här kan pågå på ett säkert och effektivt vis. Robotarna gör det som de har programmerats att göra så när man har konstaterat att programmen fungerar som de ska så kan man lämna verkstaden och låta arbetet fortgå helt automatiskt.

Kan man skära i rostfritt stål med gasskärning?

Skärning i metall kan utföras på många sätt och med hjälp av många avancerade tekniker, men en mycket kostnadseffektiv sådan kallas för gasskärning och den erbjuds av skickliga verkstäder i Gnosjöregionen. Med hjälp av förbränningsgaser och oxygen kan man beskära en rad olika metaller i olika tjocklek, och i takt med industriverkstädernas utveckling kan det ske snabbt och säker med hjälp av automatiserad teknik och robotar. Dock är det lite krångligare att hantera rostfritt stål med denna teknik, men med rätt åtgärder och hantering är det möjligt.

Gasskärning i Gnosjöregionen

Vad innebär detta?

Då man talar om gasskärning innebär det att gas används för att hetta upp en metall och det oxygen som uppstår, plus extra oxygen som tillförs, reagerar med metallen så att de delar oxygenstrålen riktas mot smälts bort. Denna teknik kan utföras på en rad olika metaller men det krävs naturligtvis att metallen brinner i oxygen, annars är metoden verkningslös. Det man eftersträvar är ett fint, rent snitt så även tjocka stycken kan få mycket goda resultat. Tekniken används i vid utsträckning inom metallindustrin, och där har man intresse av att varje maskin och varje teknik har ett så brett användningsområde som möjligt. Just rostfritt stål är dock lite mer komplicerat att hantera med denna teknik.

Vad är problemet?

Skillnaden mellan rostfritt stål och andra metaller är att det har behandlats på olika sätt för att motstå slitage ifrån vatten och fukt. Rostfritt stål används i stor utsträckning för att tillverka komponenter som ska utstå extrema förhållanden, exempelvis delar i en bilmotor eller brofäste, och för att uppnå denna nivå av tålighet behandlas stålet med olika ämnen och legeringar såsom exempelvis krom och nickel. Dessa ämnen är inte metaller och därför förändras stålets molekylära struktur och hur det reagerar med andra ämnen såväl som olika temperaturer. Syftet med de legeringar som gör stålet rostfritt är ju att skydda mot rost, men resultatet är att stålet även skyddar mot hetta. Smältpunkten höjs helt enkelt, jämfört med järn och andra metaller som inte har rostskyddats. Därför krävs högre temperaturer för att smälta bort rostfritt stål med hjälp av en skärbrännare och gas, men även om man lyckas med detta så blir resultatet inte bra. Istället för ett rent, fint snitt får man en smält, ojämn massa.

Alternativa lösningar

Det går fortfarande att utföra gasskärning på rostfritt stål trots svårigheterna, men det krävs alternativa lösningar. Något som kan fungera vid användande av en manuell skärbrännare är att tillföra en svetstråd i själva oxygenstrålen, varpå reaktionen tar bort de oxider som gör stålet rostfritt. På så sätt får man stålet att reagera precis som järn och andra metaller, och skärskåran blir jämn och exakt. Inom metallindustrin så har man också utvecklat skärningstekniken för att göra den så bred som möjligt, så andra typer av alternativa lösningar involverar skärning utan hjälp av oxidering, såsom plasmaskärning och laserskärning.

Här hittar du mer info

 

Pressade plåtfälgar

Plåtfälgar har funnits länge, länge. Det är billiga fälgar att producera tack vare gigantiska kantpressningsmaskiner och effektiva tillverkningsmetoder. För att kunna pressa fälgar behövs en enorm presskraft och det är därför som pressarna måste vara av de mer imponerande storlekarna. Man kan humoristiskt säga att plåtfälgar har ett pressat pris 🙂

Plåtfälgar är enkla att forma om ifall de skulle få en skada när man kör i en håla i vägen. Det går till och med att svetsa i om det skulle behövas, något som är mycket mer besvärligt när det gäller aluminiumfälgar.

Idag kan man köpa både däck och fälgar på internet och få de levererade hem till sig. På så sätt kan man i lugn och ro sitta hemma vid datorn och välja med omsorg bland billiga, pressade plåtfälgar och dyra, gjutna aluminiumfälgar.

Veteranbil med smala däck

Svetsa fälgar i aluminium

Att svetsa fälgar i aluminium är otroligt svårt. Tänk inte ens tanken att göra det själv. Visst kan det vara lockande att ge sig på att svetsa ihop ett par gamla alufälgar som ”bara ska användas till vinterdäcken” men den påfrestning som ställs på hjulen i höga hastigheter är enorm. Och att en fälg knäcks när du är ute och kör kan vara förenat med livsfara. Oavsett om det gäller sommardäck eller vinterdäck så är påfrestningen stor, fast på lite olika sätt. Det finns specialister som kan ombesörja svetsning av fälgar i aluminium och det är dit du ska vända dig om du vill köra säkert.